100-lecie Wydziału Prawa i Administracji UAM
Zjazd Absolwentów

Serdecznie zapraszamy wszystkie Absolwentki i Absolwentów
do udziału we wspólnym świętowaniu 100 lat naszego Wydziału!
Program

18 maja 2019 roku
Podstawą uczestnictwa w Zjeździe jest rejestracja w systemie.
Rejestracja została zakończona.
ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ MIEJSC PARKINGOWYCH.

Rozpoczęcie zjazdu już za

Zarejestruj się już teraz

Prof. dr hab.

Roman Budzinowski

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Rocznik `72

Drogie Absolwentki i Absolwenci naszego Wydziału!

Przygotowujemy się do przypadającego w 2019 roku jubileuszu stulecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jednym z organizowanych wydarzeń w ramach jego obchodów jest Zjazd Absolwentów. Nieczęsto zdarza się bowiem szansa, by móc wspólnie świętować 100-lecie własnego Wydziału w gronie Koleżanek i Kolegów ze studiów.

Dlatego już dziś zapraszam wszystkich Państwa na wspólne spotkanie w dniu 18 maja 2019 roku w Collegium Iuridicum Novum (al. Niepodległości 53). Setna rocznica to jednak nie tylko czas historycznej refleksji i sposobność, aby oddać należny hołd osobom, które tworzyły i tworzą nasz Wydział. To również okazja, by przyjrzeć się Wydziałowi takiemu, jaki jest obecnie.

Poznański Wydział Prawa i Administracji od wielu lat pozostaje istotnym ośrodkiem naukowej i praktycznej refleksji, ważnym w skali miasta, regionu i kraju, a także Europy i świata. Corocznie opuszczają go rzesze Absolwentów, z których wielu z powodzeniem zasila szeregi administracji publicznej, sądownictwa, kancelarii prawnych, podmiotów ze świata biznesu, czy też realizuje się w innych obszarach działalności.

Jesteśmy przekonani, iż Zjazd Absolwentów z okazji 100-lecia Wydziału, będzie stanowił doskonałą okazję do ponownego spotkania się, wspomnienia czasów studenckich, a także będzie to początek wielu nowych znajomości i przyjaźni.

Chcemy budować Wspólnotę osób związanych z Wydziałem, czemu służyć ma powołanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu

Licząc na spotkanie, zachęcam do rejestracji na stronie Zjazdu.


Łączę pozdrowienia

Partnerzy

Program

Hol budynku Collegium Iuridicum Novum
Hol budynku Collegium Iuridicum Novum 12:00 Rejestracja i wydawanie pakietów zjazdowych
Aula Auditorium Maximum i Aula Prof. Zygmunta Ziembińskiego*
Aula Auditorium Maximum i Aula Prof. Zygmunta Ziembińskiego* 14:00 Rozpoczęcie części oficjalnej
  • Powitanie Uczestników Zjazdu – Dziekan Profesor Roman Budzinowski
  • Wystąpienie JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Profesora Andrzeja Lesickiego
  • Projekcja filmu o Wydziale pt. „Myśląc o przyszłości, nie zapominamy o przeszłości”
  • Wykład Profesora Jerzego W. Ochmańskiego pt. „Pięć minut o Absolwentach Wydziału”
  • Profesor Roman Budzinowski „W duchu zjazdowym”
  • „Studia, które nas ukształtowały”. Wydział we wspomnieniach Filipa Bajona, Jana A. P. Kaczmarka, Hanny Suchockiej, Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz – rozmowę prowadzi Maciej Kautz

* Zapewniona zostanie transmisja z Auli Auditorium Maximum

15:30 Przerwa kawowa
16:30 Część artystyczna
  • Koncert Andrzeja Poniedzielskiego pt. „LIVE ?”
  • Koncert Jana Adamczewskiego i Sharp Eleven Big Band
18:30 Zakończenie części oficjalnej – Prodziekan Profesor Tomasz Nieborak
18:45 Zorganizowane zwiedzanie Wydziału Prawa i Administracji UAM (dla chętnych)
Budynek CIN i tereny przylegające
Budynek CIN i tereny przylegające 19:15 - 22:00 Absolwencka Majówka na Wydziale Prawa i Administracji UAM
ORGANIZATORZY NIE ZAPEWNIAJĄ MIEJSC PARKINGOWYCH.

O Wydziale

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu należy do jednych z najlepszych wydziałów prawa w Polsce. W roku 2017 w ramach procesu ewaluacji otrzymał najwyższa kategorię A+ nadawaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od początku swojego istnienia, czyli od 1919 roku przez wszystkie te lata wykształciło się na nim dziesiątki tysięcy studentów, którzy już jako Absolwentki i Absolwenci, realizowali i realizują swoje pasje zawodowe pełniąc ważne funkcje państwowe (premierów, ministrów, ambasadorów), w świecie prawniczym, biznesu, ale także i kultury. Poza działalnością dydaktyczną, na Wydziale prowadzone są badania naukowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne.

Współpracujemy z licznymi zagranicznymi jednostkami naukowymi na całym świecie, od Korei po USA. Rozwijamy także efektywną i skuteczną współpracę z gospodarką, organizując liczne konferencje, praktyki oraz staże studenckie, a także realizując granty naukowe, których wyniki recypowane są w praktyce.

Naszym celem jest bycie miejscem kształcenia i doskonalenia młodych ludzi, rozbudzającym ich pasje oraz zainteresowania zawodowe i pozazawodowe, miejscem kształtowania postaw ludzi otwartych na potrzeby społeczeństwa i jednostek, umiejących poruszać się we współczesnym świecie, jak również na konkurencyjnym globalnym rynku, samodzielnych, lecz umiejących działać w zespole.

HISTORIA WYDZIAŁU

Folder

Filmy

ROZPOCZĘCIE
REJESTRACJI

ZAKOŃCZENIE
REJESTRACJI*

ZJAZD ABSOLWENTÓW
WPiA* Termin rejestracji może ulec skróceniu w przypadku wyczerpania się limitu miejsc na Zjazd.

Rejestracja na zjazd

Rejestracja zakończona

Zakończenie rejestracji*
18 kwietnia 2019 roku

* Termin rejestracji może ulec skróceniu
w przypadku wyczerpania się limitu miejsc na Zjazd.


Wspierają nas

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


al. Niepodległości 53
61-714 Poznań

Kontakt:
Anna Chojnacka
Telefon: 61 8 29 42 13
E-mail:

Wyświetl mapę w nowym oknie